Loading...
Skip to content

Servicemanagement en ISO 55000

Sinds 2014 bestaat de norm voor assetmanagement: ISO 55000. Met deze norm kunnen organisaties hun fysieke bedrijfsmiddelen, de assets, integraal beheren. Dat is belangrijk voor het beheersen van prestaties, risico’s en kosten. En het is handig voor het uitbesteden van het assetbeheer aan contractors, zoals service providers. Luc de Laat, directeur bij Pragma, geeft zijn visie op de rol van ISO 55000 bij servicemanagement.

Assetbeheer: van bezit naar gebruik

Servicemanagement en de wens van de asset owner veranderen. Langzaam maar zeker verschuift het assetbeheer ‘van bezit naar gebruik’. Luc de Laat: ‘Het gaat steeds meer om het leveren van een prestatie, zoals ‘doorstromen van de weg’ of ‘beschikbare verlichting’, dan om alleen de uitvoering zoals wegonderhoud. De serviceprovider krijgt meer een regierol dan een uitvoerende rol. Hij zal de asset owner moeten ontzorgen. Dat vraagt om controleerbaar werk. ISO 55000 helpt daarbij.’

ISO 55000 als kapstok

‘ISO 55000 is een geaccrediteerde kapstok om je assetmanagement aan op te hangen. Bij het uitbesteden van je assetbeheer helpt de norm om de verwachtingen tussen de asset owner en de service provider helder te krijgen. Je spreekt immers dezelfde taal. Als asset owner houd je beter controle op je contractor, de service provider. En als contractor kun je beter aansluiten op de processen van je klant en kun je efficiënter werken als al je klanten volgens hetzelfde asset managementsysteem werken. Winwin dus.’

Service provider van de toekomst

‘De asset owners hebben service providers nodig die integraal meedenken, op strategisch en tactisch niveau. Maar er zijn ook service providers nodig die gespecialiseerd zijn in één (operationele) dienst, zoals wegmarkeringen aanbrengen. De service providers moeten kiezen. De integrale service provider zal net als de asset owner georganiseerd moeten zijn volgens ISO 55000. De gespecialiseerde service provider zal meestal als opdrachtnemer van de integrale service provider zijn dienst uitvoeren.’

Servicemanagement en ISO 55000

Assetbeheer uitbesteden

‘Zorg bij het uitbesteden van het asset-beheer dat beide partijen bekwaam zijn in assetmanagement om discussie achteraf te voorkomen. Toets als opdrachtgever van tevoren of de service provider bekwaam is door bijvoorbeeld een gap-analyse uit te (laten) voeren. En zorg als opdrachtgever dat je bekwaam bent en de juiste zaken vraagt om een onnodig hoge inschrijfprijs te voorkomen. Als je bijvoorbeeld RAMS als eis stelt zonder dit SMART te definiëren, kan dit tot discussie achteraf leiden. En als de opdrachtgever steeds bekwamer wordt, zal hij alsnog andere eisen willen stellen. Ook dat kan tot discussie leiden. Ik zie dan als taak voor de contractor om de opdrachtgever mee te nemen in de kennis over de assets.’ En wat als beide partners onbekwaam zijn? ‘Dan is een klassiek contract beter’, aldus De Laat.

Assetmanagement gaat verder dan de contractperiode. Leg dus ook vast wat je van je contractor verwacht om risico’s na de contractperiode te voorkomen.

Informatie over servicemanagement en ISO 55000

Wilt u meer weten over ISO 55000? Of over servicemanagement? Pragma helpt u er graag bij. Neem contact met ons op.