Loading...
Skip to content

Terugblik Next Generation Asset Management

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk KNW organiseerde samen met Rijkswaterstaat, Water-ontmoet-Water en Wegbeheerders-ontmoeten-Wegbeheerders de netwerkdag Next Generation Assetmanagement op 22 juni 2017. Met maar liefst drie sprekers was CMS Asset Management goed vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst.

Professionals van weg en water die zich dagelijks bezighouden met tactisch en strategisch asset management konden een uitdagend programma van workshops, ateliers en lezingen volgen. In Het LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht maakten de deelnemers op een ludieke manier kennis met elkaar. Elkaar enigszins kennen is de basis om een relatie verder op voort te bouwen. De deelnemers werden onderverdeeld in groepjes; de zogenoemde ‘peer learning groups’. Elke groep kreeg een onderzoeksvraag voor deze dag. Ondertussen bezochten de deelnemers de workshops waarvoor men zich vooraf had ingeschreven.

Piramide van samenwerking

De workshops hadden een interactief karakter. Er werd kort een kader gepresenteerd waarbinnen er een dialoog mocht plaatsvinden. Daarna kwamen er vragen en stellingen aan bod, die de dialoog op gang brachten. Zo ontstond er in de workshop over ‘de lange termijn strategie over samenwerken vraagt nu om focus’ van CMS-consultant Marco Aberkrom en Marcel van Zutphen van Waterschap Vechtstromen, een pyramide van voorwaarden om samen te kunnen werken. En zoals bij iedere piramide: zonder de onderste laag geen hogere laag. De opbouw van de piramide is als volgt, van de onderste laag naar de bovenste laag: leren kennen > begrijpen > erkennen > vertrouwen > samenwerken.

Cultuur en asset management

CMS-consultant Robert van Grunsven vond de opzet van de dag zeer geslaagd. “Het was onmogelijk om als deelnemer alle sessies bij te wonen. Het was daarom nodig om samen te werken, te verbinden en om zo als groep wel een volledig beeld te krijgen. Tegelijkertijd was er wel voldoende ruimte om de workshops bij te wonen die je interessant vond. Ik vond het leuk om tijdens het event mijn workshop ‘Beter samenwerken door cultuurverschillen te verbinden’ te geven.” Als begeleider kon hij de context en wat inhoud meegeven, maar verreweg de meeste beelden, kennis en ervaringen om culturen te verbinden, is in onderlinge dialoog door de groep uitgewisseld. “Met een geweldig groot scherm was het mogelijk om de deelnemers in een rij op een door hun gekozen positie van elke cultuurdimensie te laten staan.” Ook Alex Roovers, consultant van CMS Asset Management, hield een workshop. Zijn workshop ging over asset management in relatie tot duurzaam grond, weg en waterbouw.

Peer learning groups

Tussen de workshops door viel iedereen weer terug op de eigen ‘peer learning group’ om oplossingen aan te dragen op de gestelde onderzoeksvraag. Er is zelfs een ‘peer learning group’ wat ook na deze dag actief aan de slag gaat om antwoorden te vinden op: ‘moet er een assetregio komen in analogie met de veiligheidsregio?’, zodat assetmanagers kunnen afstemmen over nieuwbouwplannen en onderhoudsplanningen. De dag heeft dus geleid tot daadwerkelijk in actie komen.

Meer weten over deze netwerkdag? Bekijk dan de korte terugblik op de website www.h2owaternetwerk.nl/nieuws, onder de datum 24 juni.