Loading...
Skip to content

Verbeterproject onderhoudsconcepten Teijin Aramid BV

Voor de Teijin Aramid productievestiging in Arnhem heeft CMS de optimalisatie van onderhoudsconcepten gefaciliteerd. Door gebruik te maken van historische storingsgegevens en de ervaring van de medewerkers konden de onderhoudsconcepten na drie jaar gebruik worden verbeterd.

Doordat de onderhoudsconcepten zijn geoptimaliseerd op basis van historische storingsfeiten is de regelkring ‘de PDCA-cirkel’ gesloten. Hierdoor is de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid via de installatie toegenomen. Daarnaast is de storingsdata intensief gebruikt waardoor de interne bewustwording ten aanzien van goede storingsregistratie is verhoogd.