Loading...
Skip to content

Vervangingsgolf: feit of fictie

Bijna drie biljoen euro aan gebouwde assets hebben we in Nederland: huizen, industrie, infrastructuur. Een groot deel van die assets vergrijst. Is the perfect storm op komst? Dreigt er een enorme vervangingsgolf of is het slechts een rimpeling in het water? Is het feit of fictie? De meningen zijn verdeeld! Vragen als ‘geldt de vervangingsgolf voor elke sector?’ doemen op. Afwachten of de storm komt, is echter geen optie.

Tijdens het congres The Perfect Storm!? op woensdag 21 september kunt u meediscussiëren over hoe we een storm te lijf kunnen gaan. Vlieg je het vraagstuk aan vanuit asset populatie, leeftijd, conditie en risico’s, en ga je vervolgens in op triggers en uitdagingen? Of benader je het vanuit transitie en innovatie en gebruik je deze storm om al surfend op een golf naar een hoger prestatieniveau te komen?

Als asset owner, assetmanager of service provider van een netwerkbedrijf (gas, water, elektra, telecom), infrabedrijf (weg, water, rail), gemeente, provincie of uit de industrie kunt u met elkaar in gesprek gaan over hoe we de storm te lijf kunnen gaan.

Kom woensdag 21 september naar GasUnie in Groningen en praat mee, denk mee, deel uw mening, leer van anderen en breidt uw netwerk. Deelname voor leden van AssetManagement Nederland (AMNL) is gratis.

Aanmelden