Loading...
Skip to content

Visie op certificering ISO 55000

De Provincie Overijssel bereidde zich in 2015 voor op certificering van haar assetmanagementsysteem op basis van ISO 55000. ‘Certificering is een eerste stap op weg naar effectief en efficiënt assetmanagement’, stelt Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen bij de Provincie Overijssel. ‘De echte uitdaging is de hercertificering over drie jaar. Als daaruit blijkt dat we nog steeds doen wat we zeggen, zijn we met recht ‘in control’.’

Lindy Molenkamp van de Provincie Overijssel heeft een duidelijke visie op certificering: ‘Certificering zie ik als een middel om je assetmanagementsysteem te toetsen. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken, zoals bruggen. Hierin gaan miljoenen aan overheidsgeld om. Ik vind dat wij als professioneel beheerder verplicht zijn deze middelen doelmatig en transparant te besteden. We moeten zorgvuldig keuzes maken en deze kunnen tonen aan de politiek en het bestuur, en dus uiteindelijk aan de burger. Assetmanagement helpt daarbij en certificering is daarin een onmisbare schakel.’

Gecertificeerd, en dan?

De provincie wilde snel klaar zijn voor certificering. Molenkamp: ‘De eerste certificering draait om de afspraken die je hebt gemaakt. Zo’n 200 mensen zijn betrokken bij het assetmanagementproces. Binnen 10 jaar zal meer dan de helft van hen met pensioen zijn. Dat vraagt om het vastleggen van werkwijzen. Dus zijn we alle bestaande processen aan het beschrijven, volgens de RASCI-methode. We leggen rollen, taken en verantwoordelijkheden vast en spreken af hoe we willen dat we iets doen. Dat past bij een professionele beheerorganisatie. De kunst is om na de eerste certificering te blijven werken volgens de regels die we hebben afgesproken. Dat vraagt toch iets van een cultuuromslag.’

Hercertificering

Drie jaar na de eerste certificering zal een hercertificering plaatsvinden. ‘Met hercertificering tonen we aan dat het werken volgens de vastgestelde regels tussen de oren van ons allemaal zit. We willen blijven hercertificeren, als bewijs dat we nog steeds doen wat we zeggen.’

Bij hercertificering bewijzen we dat we blijvend doen wat we zeggen.

Nieuwe kijk op assets

Werkzaamheden Provincie Overijssel

Vroeger werden bruggen gebouwd als unieke objecten. Daardoor is het beheer en onderhoud ervan erg duur. ‘Het wordt tijd dat we in Nederland op een assetmanagementmanier kijken naar onze infrastructuur. Bij vervanging van bijvoorbeeld een brug kijken we dan niet alleen naar de investering, maar ook naar het beheer, onderhoud en de sloop ervan. Dan krijgen we vast veel dezelfde bruggen, opgebouwd uit standaardmodules, maar die kunnen we bijvoorbeeld met kleur ook uniek maken.’ Ook nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op de infrastructuur. ‘Ook onze oudste wegen moeten straks bijvoorbeeld geschikt zijn voor zelfsturende auto’s. Als we door assetmanagement effectiever en efficiënter gaan werken, levert dat ruimte en geld op voor innovatie. Zo komt een toekomstbestendige infrastructuur een stapje dichterbij.’

De provincie Overijssel heeft op 13 juli 2016 de Asset Management-certificering behaald voor het managen van de totale levenscyclus van nieuw aan te leggen en bestaande kunstwerken, wegen en waterwegen binnen de provincie. Met dit certificaat tonen zij aan dat zij hun assets, in totaal 1.500 km aan (water)wegen, 320 kunstwerken en 49 verkeersregelinstallaties gestructureerd volgens de internationale norm ISO 55001 beheren. Hierbij richt de provincie zich op de totale levenscyclus van de assets om de functies en de gewenste prestaties van de assets te kunnen te leveren tegen acceptabele risico’s en minimale kosten.

 

Film assetmanagement en certificering Provincie Overijssel

Bekijk de film die wij bij de provincie Overijssel mochten maken over assetmanagement en certificering.

Informatie

Wilt u weten welke visie Pragma heeft op certificering en ISO 55000? Of wilt u meer weten over assetmanagement? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.