Loading...
Skip to content

Waarom assetmanagement? De voordelen op een rijtje.

Assetmanagement in uw organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van assetmanagement hebben als basisprincipe ‘doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed’.

Toegevoegde waarde assetmanagement

 • Het benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten
 • Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot aan de sloop
 • Het hebben van een goede specificatie voor nieuwbouw
 • Het kunnen afgeven van betrouwbare lange termijn planningen
 • Het kunnen prioriteren van projecten
 • Het kunnen prioriteren van budgetten over de gehele levenscyclus van de asset
 • Inzicht in kosten versus risico’s en hiermee onderbouwde keuzes kunnen maken
 • Het snel inzichtelijk kunnen maken van consequenties van voorstellen
 • Onderbouwde verantwoording kunnen afleggen omtrent keuzes intern en extern; de stakeholders zoals bestuur, maatschappij en partners
 • Proactief anticiperen op toekomstige situaties, voorbereid zijn
 • Transparantie rondom besturingsdoelen

Voordelen van assetmanagement

Positieve gevolgen van assetmanagement voor uw organisatie zijn:

 • De informatievoorziening is voortaan asset-georiënteerd. Alle informatie over de assets is beschikbaar, zodat de organisatie kan beschikken over de benodigde gegevens- en stuurinformatie. Hierbij kan gedacht worden aan het ontsluiten van gegevens voor analyse en optimalisatie en verhoging van de efficiency.
 • De organisatie werkt aan risicomanagement. Op basis hiervan kunnen beslissingen onderbouwd en afgewogen worden. Hierbij kan gedacht worden aan scenariostudies, onderhoud op basis van risico, projectprioritering en beslissingsondersteunende modellen.
 • De organisatie werkt aan prestatiemanagement. De organisatie kan meten en controleren tussen eis en realisatie en kan hiermee scherp sturen op afwijkingen.
 • De organisatie is ook financieel plancyclus-georiënteerd. Budgetteren vindt plaats op basis van prestatie, risico en kosten van de assets.

Assetmanagement voor verantwoorde keuzes

Kortom, assetmanagement helpt u bij het maken van afgewogen keuzes rondom uw assets. U kunt zich verantwoorden naar uw stakeholders zoals burgers, gebruikers, bestuur en management. Er wordt gestreefd naar optimale prestaties van de assets met aanvaardbare risico’s, tegen redelijke kosten die passen binnen het (steeds verder krimpende) budget.

We maken nu gerichter keuzes, gebaseerd op prestaties, risico’s en kosten van onze assets.

Informatie

Wilt u meer weten over de voordelen van assetmanagement voor uw organisatie? Vul het contactformulier in of bel met 073-6480563. Wij vertellen u er graag meer over.