Loading...
Skip to content

Wat is een onderhoudsconcept?

Een onderhoudsconcept slaat de brug tussen de bedrijfsdoelstellingen, het beleid en de operationele werkelijkheid. Het bestaat uit een opsomming van benodigd materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden. Deze elementen staan ter beschikking van de onderhoudsdienst om de installatie te laten functioneren volgens de wensen van de installatie-eigenaar en naar de eisen van de wet.

Directe en indirecte kosten

Bij het inzetten van deze middelen is het de uitdaging van de onderhoudsafdeling om de juiste balans te vinden. De juiste balans in kosten. Het inzetten van deze elementen leidt tot directe en indirecte kosten. Wanneer te veel onderhoud wordt uitgevoerd stijgen de directe kosten (in- en externe uren, gebruikte materialen et cetera) en de indirecte kosten als gevolg van niet beschikbare productietijd.

Andersom geldt dit ook wanneer te weinig onderhoud wordt gedaan. Te weinig onderhoud leidt tot hoge indirecte kosten. Hierbij moet men denken aan schadeclaims als gevolg van het falen van de installatie (productiederving, milieuboetes, klantverlies door onbetrouwbaarheid van de installatie et cetera).

Het uitbalanceren van het onderhoudsconcept heeft direct invloed op de LCC van de installatie (Life Cycle Costs). Maar hoe bepaal je de juiste balans?

Onderhoudsconcept en bedrijfsdoelstellingen

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het uitgangspunt is in alle gevallen dat het onderhoud dient te zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Aan het onderhoud in een kerncentrale worden andere eisen gesteld dan aan onderhoud in een koekjesfabriek. Immers, de risico’s in een kerncentrale als gevolg van een falende installatie zijn van een andere orde dan die in een koekjesfabriek. Het onderhoudsconcept moet dus worden opgesteld in het licht van de bedrijfsrisico’s.

Dit betekent dat de eigenaar van de installatie moet aangeven wat hij wel en niet acceptabel vindt. Daarnaast moet de keuze voor de wijze waarop een onderhoudsconcept wordt ontworpen of geoptimaliseerd, passen bij het niveau van de organisatie.

In een organisatie waarin de PDCA-cirkel (Plan Do Check Act) van Deming rondom de onderhoudsconcepten volledig rond is, zal eerder worden gekozen voor een optimalisatie met behulp van FMECA/RCM, dan in een organisatie waarin hoofdzakelijk de Plan en Do fases zijn ingericht.

Plan Do Check Act cirkel van ISO 55000 systeem

Meer informatie over onderhoudsconcepten

Pragma heeft veel ervaring met het opstellen en optimaliseren van onderhoudsconcepten bij diverse klanten. Hiervoor gebruiken wij de softwaretool Power Suite. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.