Loading...
Skip to content

Wat is een risicomatrix?

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix.

De formule ‘Risico = Kans x Effect’ kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix, voor een specifiek risicocriterium. De risicocriteria die veel worden gebruikt zijn: Veiligheid, Milieu, Reparatietijd, Kosten en bijvoorbeeld Derving. Per risicocriterium wordt een risicomatrix opgesteld. In de risicomatrix wordt horizontaal de kansvariabele opgenomen (de kans dat een object faalt in de tijd) en verticaal de effectvariabele (wat is het effect van het falen).

Uitleg risicomatrix: Risico = Kans x Effect

Risicomatrix bij onderhoud op basis van risico

Onderhoud wordt idealiter alleen ingezet als het risico bij falen daartoe aanleiding geeft. De mate van risico is het vertrekpunt voor het bepalen van de onderhoudsstrategie. Bij een laag risico kan men besluiten alleen minimaal onderhoud (smeren, schoonmaken) uit te voeren en verder te kiezen voor storingsafhankelijk onderhoud (SAO). Wanneer het risico toeneemt zal men gaan zoeken naar een mogelijkheid de storing te ‘voorspellen’ door het verkennen van de strategieën gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) of toestandsafhankelijk onderhoud (TAO). Bij deze verkenning gelden de drie ‘gouden regels’:

  1. Het moet technisch haalbaar zijn. Voor GAO moet er een aantoonbare relatie zijn tussen tijd en kans op falen. Voor TAO moet een conditiebepalende maatregel mogelijk zijn
  2. De maatregel moet het risico tot een aanvaardbaar niveau reduceren. Een halve maatregel is geen maatregel
  3. De maatregel moet de moeite waard zijn. Dus de kosten voor preventief onderhoud moeten kleiner zijn dan de gevolgkosten

 

Met deze werkwijze wordt bereikt dat het onderhoud is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen en dat bestaande of nieuw te maken onderhoudsconcepten doelmatig en effectief worden opgeleverd.

Meer weten of hulp nodig?

Heeft u behoefte aan meer informatie over het opstellen van een risicomatrix of heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.