Loading...
Skip to content

Wat is RCM?

RCM (Reliability Centered Maintenance) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Net als de FMECA methodiek. In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode.

Stappen van een RCM-analyse

Bij het uitvoeren van een RCM analyse worden de volgende zeven stappen gevolgd en vastgelegd:

 1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
 2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen (FMECA)?
 3. Wat is de oorzaak van het falen?
 4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
 5. In welk opzicht is een storing van belang?
 6. Wat kan worden gedaan om een storing te voorspellen of te voorkomen?
 7. Wat dient te worden gedaan wanneer er geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

De antwoorden op vraag vijf tot en met zeven worden geformuleerd met behulp van een afloopschema. De strategiekeuze loopt uiteen van taken verdeeld naar:

 • Gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO)
 • Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)
 • Storingsafhankelijk onderhoud (SAO)
 • Terugvalactie zoals storingsopsporende taken
 • Of naar uiteindelijk herontwerp (modificatie)

Het afloopschema leidt, wanneer strikt gevolgd, tot een onderhoudsconcept wat naast effectiviteit ook wint aan efficiëncy. Wanneer een RCM-traject wordt ondersteund met software, zoals Asset Management Power Suite, kan de uitput van het RCM-traject dienen als input voor het onderhoudsbeheersysteem (OBS). Bijvoorbeeld door de geïdentificeerde faalvormen uit RCM in het OBS te gebruiken als verplichte velden bij het registreren van storingen.

RCM is één van de meest uitgebreide en complete manieren om een onderhoudsconcept op te stellen of te optimaliseren. Daar tegenover staat wel een aanzienlijke investering in doorlooptijd en capaciteit.

Het opstellen van een onderhoudsconcept door middel van een FMECA komt in grote mate overeen met het RCM-traject.

Interesse in RCM?

Heeft u interesse in RCM of wilt u ermee aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op