Loading...
Skip to content

Webinar assetmanagement van SCCM op 19 november

Namens SCCM geeft Pragma-consultant Robert van Grunsven een webinar over assetmanagement op 19 november om 15.00 uur. Deelname aan het webinar is gratis.

Wat is assetmanagement?

Assets zijn fysieke, kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen met een onmisbare functie in de organisatie. Voorbeelden van assets zijn productielijnen, infrastructuur, kunstwerken, vastgoed, voertuigen en technische installaties. Goed beheer van de levensduur van assets is belangrijk om de prestaties, risico’s en kosten te beheersen. Hierbij gaat het niet alleen om goed onderhoud, maar ook maatregelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het doel is dat assets gedurende hun hele levenscyclus waarde opleveren en daarmee een bijdrage leveren aan de strategie en doelstellingen van een organisatie. Dit, en het vinden van een goede balans tussen prestaties, risico’s en kosten is het uitgangspunt van de ISO 55001-norm voor assetmanagement.

Prestaties, risico's en kosten van assets moeten in balans zijn.

Wat komt er aan bod tijdens het webinar?

Milieu- (ISO 14001) en G&VW (ISO 45001)-gerelateerde prestaties en risico’s zijn vaak verbonden aan assets. Tijdens het webinar zal Robert van Grunsven ingaan op de relatie tussen ISO 14001, ISO 45001 en ISO 55001. Hij geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn assets, wat is assetmanagement en wat is een ISO 55001 assetmanagementsysteem?
  • Wat zijn de voordelen van assetmanagement en een ISO 55001 assetmanagementsysteem?
  • Wat zijn de raakvlakken en verbindingen tussen ISO 55001, ISO 14001 en ISO 45001?
  • In hoeverre kunnen deze normen/managementsystemen gecombineerd worden en wat is hiervan het voordeel?

Inschrijven voor het webinar

Datum: donderdag 19 november 2020

Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Inschrijven voor het gratis webinar is mogelijk via SCCM

Over SCCM

SCCM staat voor Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig wLogo van SCCM, organisator van het webinar over assetmanagement op 19 november om 15.00 uur.erken. SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM stelt daarvoor onder andere de certificatieschema’s op. Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie met klanten en overheden te versterken. Met een gecertificeerd managementsysteem leggen organisaties de basis voor duurzaam ondernemen. Meer informatie over SCCM: https://www.sccm.nl/

Meer weten over assetmanagement?

Wilt u meer informatie over assetmanagement en ISO 55000? Of weten wat de implementatie u kan opleveren en wat hiervoor nodig is? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.