Loading...
Skip to content

Whitepaper Life Cycle Costing (LCC)

Assetmanagement draagt bij aan het vermeerderen van de waarde van assets. Maar hoe weten we hoeveel? Daarvoor is het van belang dat we stilstaan bij de doelstellingen, gegevens en metingen. In deze whitepaper zetten we uiteen hoe u als wegbeheerder, groenbeheerder of beheerder van kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen) kunt berekenen hoeveel meerwaarde u met de assets van gemeenten en/of waterschappen kunt creëren.

Bedrijfswaarden, assetmanagement en LCC

Wat een organisatie echt belangrijk vindt, noemen we bedrijfswaarden. Deze vertegenwoordigen de reden van bestaan en/of de daaraan verbonden maatschappelijke belangen van de organisatie en bepalen de focus van het bestuur en de directie. Voorbeelden zijn veiligheid, milieu en imago. Maar ook de prestaties die je met assets kunt leveren, behoren daartoe, zoals de doorstroming op de weg, het leveren van drinkwater, het transporteren en verwerken van afvalwater en zo veel mogelijk vasthouden of juist voldoende afvoeren van oppervlaktewater.

Die bedrijfswaarden vertaal je in het assetmanagementbeleid naar een richting voor aandachtsgebieden van de assetsystemen. Het assetmanagementbeleid wordt concreter gemaakt in de assetmanagementstrategie. Daarin benoem je onder andere de assetmanagementcriteria op basis van de organisatiecontext en beschrijf je de verwachte toekomst van assets uitgaande van dat assetmanagementbeleid. Op basis van die criteria en uitgangspunten en op basis van de ambitie van de organisatie kunnen doelstellingen worden geformuleerd en prioriteiten in de aanpak worden bepaald.

Hiermee kan gericht aan die geschetste toekomst worden gewerkt. Omdat beleid, strategie en doelstellingen zijn afgestemd op de eisen en belangen van stakeholders kan worden geconcludeerd dat het realiseren van doelstellingen zorgt voor tevreden stakeholders.

Prestaties en waarde van assets aantonen, risico’s beheersen en kosten verantwoorden vragen om goede informatie op basis van betrouwbare gegevens. Daarom leest u in dit paper de volgende drie onderwerpen:

  • Waarde: Wat levert een asset op?
  • Uitgaven: Hoe worden de uitgaven gerealiseerd en wie merkt dat?
  • Kosten: Welke kosten zijn er om een asset te krijgen, te hebben, te houden of af te stoten?

Lees de uitgebreide whitepaper over LCC

We gaan vooral in op de kosten, met name op kostenberekeningen gedurende de gehele levensduur (zogenaamde life cycle costs ofwel LCC) en voorspellingen van investeringen in de tijd en daaruit volgende kapitaallasten (lange termijn asset planning ofwel LTAP).

Download whitepaper